Inwoners van East Oakland zijn op hun hoede voor veranderingen die bedoeld zijn om het melden van luchtvervuiling te vergemakkelijken - Oakland North

2022-06-10 17:40:36 By : Mr. Verdi Lv

Inwoners van East Oakland zijn op hun hoede voor veranderingen die bedoeld zijn om het melden van luchtvervuiling gemakkelijker te maken Ayla Burnett op 6 juni 2022 De ochtend van 8 maart was prachtig en Jennifer Pope wilde frisse lucht in haar huis in East Oakland laten.Dus, zoals je vaak doet op een zonnige dag, zette ze alle ramen open.Plots kwam echter de geur - wat Pope beschrijft als een verbrande harsgeur."Het kwam het huis binnenzweven en het verpestte gewoon mijn hele ochtend", zei Pope."Ik kan niet eens genieten van het leven in mijn eigen huis omdat deze geur zo opdringerig is."Pope meldde de geur, die ze associeerde met de nabijgelegen fabrikant van gietijzeren buizen AB&I Foundry, rond 10:45 uur aan de California Environmental Protection Agency en het Bay Area Air Quality Management District. Ze zei dat tegen de tijd dat de inspecteur 30 minuten later arriveerde, de geur was verdwenen, wat gebruikelijk is als gevolg van veranderende wind.Rond 13.00 uur kwam de geur terug, sterker deze keer.Pope belde onmiddellijk BAAQMD en wachtte.Ze werd nooit teruggebeld, en ze zei dat er nooit een inspecteur kwam opdagen."Ik was daardoor echt teleurgesteld, omdat deze mensen onze enige link zijn om gehoord te worden", zei Pope.Pope doet vaak geen aangifte omdat ze niet aanwezig kan zijn als de inspecteur arriveert, wat vroeger een vereiste was.Voor vorig jaar moest klager een persoonlijk gesprek hebben met een inspecteur, wat de mogelijkheid belemmerde om klachten in te dienen.Na aanzienlijke publieke opmerkingen en bezorgdheid over het proces, heeft BAAQMD een reeks workshops gehouden, het luchtkwaliteitsbeleid voor klachten en onderzoek in 2020 gewijzigd en begin 2021 beleidswijzigingen doorgevoerd. is zo opdringerig.”Jennifer paus, inwoner van East Oakland. Het proces vereist niet langer dat de klager aanwezig is tijdens het onderzoek, maar de inspecteur moet de emissies onafhankelijk kunnen traceren naar een bron, locatie of faciliteit om de klacht te bevestigen.Het beleid stelt een termijn van 30 minuten in voor een inspecteur om te arriveren, en klagers mogen slechts één keer per dag bellen met dezelfde bron.Het bijgewerkte beleid is bedoeld om het Air District beter in staat te stellen klachten te bevestigen.Veel inwoners van Bay Area zeggen echter dat ze niet wisten dat het proces was bijgewerkt.Anderen zeggen dat ze het proces hadden opgegeven voordat het werd bijgewerkt, omdat het zo belastend was.Vóór de update, tussen april 2020 en april 2021, werden 1.288 klachten ingediend tegen faciliteiten in heel Alameda County en werden 94, of 7%, bevestigd, volgens gegevens die BAAQMD heeft verstrekt via een verzoek om openbare registers.Na de update, tussen april 2021 en april 2022, daalde het aantal klachten tot 897, maar er werden er nog veel meer bevestigd: 157, bijna 18%.Shekinah Samaya-Thomas, die iets meer dan een mijl van AB&I Foundry woont, zei dat ze de geur vaak rook, maar stopte met het indienen van klachten omdat ze niet kon garanderen dat ze aanwezig was toen de inspecteur arriveerde.Als ze had geweten dat het proces was bijgewerkt, zou ze niet zijn gestopt met indienen, zei ze.Volgens het oude proces zei Samaya-Thomas dat ze tussen de 20 minuten en vier uur zou wachten tot er een inspecteur kwam."Je moet aanwezig kunnen zijn, alles stoppen, met ze praten, en de geur moet nog steeds aanwezig zijn, wat met draaiende wind zelden is", zei ze.BAAQMD zei dat zijn inspecteurs proberen binnen 30 minuten te reageren, maar de reactietijden variëren vanwege het verkeer, de beschikbaarheid van de inspecteurs en andere factoren.Jasmine Gonzalez, die in 2021 bijna twee dozijn klachten indiende, was ook niet op de hoogte van de verandering.Om het te verifiëren, vroeg ze tijdens een klachtoproep van 5 mei of ze aanwezig moest zijn om haar klacht te bevestigen.De telefoniste was niet zeker, zei ze.De inspecteur die arriveerde om de klacht te onderzoeken, was ook niet zeker over hoe het nieuwe beleid werkte, volgens Gonzalez, en bood aan om "het na te lezen" en op te volgen.Gonzalez' klacht werd niet bevestigd omdat de geur was verdwenen tegen de tijd dat de inspecteur arriveerde.Ze zei dat ze het weer opmerkte - een duidelijke geur van verbrand rubber - maar omdat het beleid nog steeds maar één klacht per dag toestaat, kon ze er niets aan doen.Gonzalez zei dat van de ongeveer twintig klachten die ze in 2021 deed, er slechts drie werden bevestigd.AB&I Foundry sluit na meer dan een eeuw in East Oakland.(Ayla Burnett) Als een klacht wordt bevestigd, zal de inspecteur bepalen of er sprake is van een overtreding.Volgens het beleid van BAAQMD wordt een kennisgeving van overtreding uitgegeven wanneer de inspecteur niet-naleving ontdekt of vaststelt dat de klacht een openbare overlast vormt, wat betekent dat het "het comfort, de rust, de gezondheid of de veiligheid van dergelijke personen of het publiek in gevaar brengt".BAAQMD heeft in 2021 10 openbare overlastovertredingen uitgevaardigd, waarvan er acht nog hangende zijn, waaronder één tegen AB&I.Overtreders kunnen worden beboet en moeten corrigerende maatregelen nemen en stappen voor mitigatie identificeren.In 2021 heeft het Air District 658 overtredingen uitgevaardigd en $ 4,2 miljoen aan boetes geïnd.Volgens een BAAQMD-woordvoerder: "Inspecteurs van het Air District hebben AB&I routinematig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze aan de voorschriften blijven voldoen en zullen NOV's blijven afgeven als geuren worden uitgestoten en niet worden gecorrigeerd."De geur blijft een probleem voor inwoners van East Oakland, waardoor ze twijfelen aan de effectiviteit van overtredingen van openbare overlast.Gonzalez zei dat inspecteurs haar in het verleden regelmatig vertelden dat de geur die bij de gieterij hoort niet giftig was.Gevraagd door Oakland North of de geur giftig was, zei het Air District "niet noodzakelijkerwijs", eraan toevoegend dat inspecteurs niet in staat zijn om specifieke verbindingen in de geur te identificeren vanwege instrumentbeperkingen.Verwijzend naar het klachtenproces zei Gonzalez: "Ik denk dat het een stuk beter zou kunnen, vooral gezien het feit dat de recente beoordeling van de gezondheidsrisico's heeft aangetoond dat AB&I echt gevaarlijke chemicaliën in de gemeenschap heeft uitgestoten."In april bracht BAAQMD een ontwerp van gezondheidsrisicobeoordeling van de gieterij uit, waarin werd gemeld dat het kankerrisico voor de werknemers in de fabriek vier keer hoger was dan de normen van het luchtdistrict, en voor de gemeenschap twee keer zo hoog als gevolg van de uitstoot van de kankerverwekkend zeswaardig chroom en andere chemicaliën."Ik heb gewoon het gevoel dat ze ons niet hebben beschermd", zei Gonzalez.In december daagde een in Oakland gevestigde milieugroep AB&I voor de rechter, en in februari klaagde Californië het bedrijf ook aan omdat het naar verluidt buitensporige hoeveelheden zeswaardig chroom in de lucht van East Oakland had uitgestoten.In maart kondigde de gieterij aan dat ze haar activiteiten in Oakland stopzet, ongeveer 200 werknemers ontslaat en verhuist naar een bestaande fabriek in Tyler, Texas.Suma Peesapati, de milieurechtvaardigheids- en gemeenschapsbetrokkenheidsfunctionaris van het Air District, benadrukte hoe het bureau gemeenschappen betrekt die worden getroffen door luchtvervuiling.Het heeft onlangs de Community Advisory Council opgericht, een interregionaal orgaan dat bestaat uit 17 inwoners van de Bay Area, waaronder jongeren en milieuactivisten, die in getroffen gemeenschappen wonen.De raad zal adviseren en overleggen met de raad van bestuur en de executive officer, gebruikmakend van hun ervaringen om het beleid te beïnvloeden.Bovendien werd East Oakland onlangs aangewezen als prioritaire gemeenschap op grond van een wet uit 2017 om de participatie van de gemeenschap te bevorderen bij het aanpakken van de onevenredige gevolgen van luchtvervuiling.Peesapati, een advocaat die ooit groepen vertegenwoordigde die strijden voor veranderingen in het Air District, erkende dat er meer moet worden gedaan om de luchtvervuiling in de Bay Area adequaat aan te pakken."De handhavingsreactie van alle instanties is traag geweest, en dus zijn de zorgen van de gemeenschap legitiem", zei ze."We hadden het beter moeten doen en we moeten het beter doen."'Het mag niet aan ons liggen' In andere delen van de Bay Area hebben bewoners met soortgelijke obstakels te maken gehad.Janice Schroeder, een inwoner van West Berkeley, diende bijna 40 jaar klachten in bij het Air District in verband met een geur in verband met Pacific Steel Casting, een staalfabriek in West Berkeley die in 2018 werd gesloten. Ze zei dat de geur haar hoofdpijn, misselijkheid en beklemd gevoel op haar borst, en dat ze bezorgd blijft over de mogelijke toxiciteit van geuremissies van industriële installaties."Het inademen van deze geuren/deeltjes heeft invloed op mijn gezondheid, de gezondheid van andere mensen, vooral zwangere mensen, zuigelingen, kinderen en andere levende wezens," zei Schroeder."Wat is de cumulatieve impact van blootstelling aan meerdere bronnen van giftige stoffen?"Ze was lid van de basisgroep Neighbours for Clean Air van 1981 tot 2005, die veranderde in de West Berkeley Alliance for Clean Air and Safe Jobs, een netwerk van buren, bedrijven en organisaties die werken aan het behoud van veilige banen en het voorkomen van luchtvervuiling.Ze zei dat het Air District niet genoeg outreach doet om inwoners van Bay Area te informeren over wat ze moeten doen als ze luchtvervuiling ervaren.Het Air District informeerde het publiek over de beleidsupdate van april 2021 door in augustus een "e-mailexplosie" te sturen naar degenen die zich hadden aangemeld voor de What's New at the Air District-nieuwsbrief.Het nieuwe beleid staat op de website vermeld, samen met links naar openbare bijeenkomsten over maatschappelijke zorgen."We leven in een gemeenschap met mensen die misschien geen toegang hebben tot internet of misschien niet weten hoe ze op die manier informatie kunnen vinden," merkte Gonzales op."Zelfs een simpele mailing naar ons over hoe je betrokken kunt raken en hoe je je kunt engageren, zou echt zinvol zijn."Veel inwoners van de Bay Area zeiden dat ze zich hopeloos voelen als ze alleen klachten indienen, dus leden van de gemeenschap uit East Oakland en Richmond hebben zich gemobiliseerd om vervuiling op basisniveau te bestrijden.Marisol Cantú coördineert een tekstthread met inwoners van Richmond.Als er een affakkeling plaatsvindt van de Richmond Chevron-raffinaderij, stelt ze de groep op de hoogte en moedigt ze iedereen aan om een ​​klacht in te dienen.Bewoners hebben geconstateerd dat hoe meer mensen bellen, hoe groter de kans dat een inspecteur komt opdagen en de klacht bevestigt.Gonzalez startte een soortgelijke tekstthread in East Oakland.Ze zei dat het haar manier is om een ​​gemeenschapsbeweging op te bouwen om BAAQMD verantwoordelijk te houden."We zijn klein, maar we zijn een machtige groep," zei ze.Cantú zei dat de gemeenschap dergelijke maatregelen niet zou moeten nemen."We zouden deze incidenten niet moeten hebben en we zouden niet de verantwoordelijkheid moeten voelen om ze te melden", zei ze."Als leden van de gemeenschap zou het niet aan ons moeten zijn om ons te beschermen."OmgevingDe ochtend van 8 maart was prachtig en Jennifer Pope wilde frisse lucht binnenlaten in haar huis in East Oakland.Dus, zoals je vaak doet op een zonnige dag, zette ze alle ramen open.Plots kwam echter de geur - wat Pope beschrijft als een verbrande harsgeur."Het kwam het huis binnenzweven en het verpestte gewoon mijn hele ochtend", zei Pope."Ik kan niet eens genieten van het leven in mijn eigen huis omdat deze geur zo opdringerig is."Pope meldde de geur, die ze associeerde met de nabijgelegen fabrikant van gietijzeren buizen AB&I Foundry, rond 10:45 uur aan de California Environmental Protection Agency en het Bay Area Air Quality Management District. Ze zei dat tegen de tijd dat de inspecteur 30 minuten later arriveerde, de geur was verdwenen, wat gebruikelijk is als gevolg van veranderende wind.Rond 13.00 uur kwam de geur terug, sterker deze keer.Pope belde onmiddellijk BAAQMD en wachtte.Ze werd nooit teruggebeld, en ze zei dat er nooit een inspecteur kwam opdagen."Ik was daardoor echt teleurgesteld, omdat deze mensen onze enige link zijn om gehoord te worden", zei Pope.Pope doet vaak geen aangifte omdat ze niet aanwezig kan zijn als de inspecteur arriveert, wat vroeger een vereiste was.Voor vorig jaar moest klager een persoonlijk gesprek hebben met een inspecteur, wat de mogelijkheid belemmerde om klachten in te dienen.Na aanzienlijke publieke opmerkingen en bezorgdheid over het proces, heeft BAAQMD een reeks workshops gehouden, het luchtkwaliteitsbeleid voor klachten en onderzoek in 2020 gewijzigd en begin 2021 beleidswijzigingen doorgevoerd."Ik kan niet eens genieten van het leven in mijn eigen huis omdat deze geur zo opdringerig is."Het proces vereist niet langer dat de klager aanwezig is tijdens het onderzoek, maar de inspecteur moet de emissies onafhankelijk kunnen traceren naar een bron, locatie of faciliteit om de klacht te bevestigen.Het beleid stelt een termijn van 30 minuten in voor een inspecteur om te arriveren, en klagers mogen slechts één keer per dag bellen met dezelfde bron.Het bijgewerkte beleid is bedoeld om het Air District beter in staat te stellen klachten te bevestigen.Veel inwoners van Bay Area zeggen echter dat ze niet wisten dat het proces was bijgewerkt.Anderen zeggen dat ze het proces hadden opgegeven voordat het werd bijgewerkt, omdat het zo belastend was.Vóór de update, tussen april 2020 en april 2021, werden 1.288 klachten ingediend tegen faciliteiten in heel Alameda County en werden 94, of 7%, bevestigd, volgens gegevens die BAAQMD heeft verstrekt via een verzoek om openbare registers.Na de update, tussen april 2021 en april 2022, daalde het aantal klachten tot 897, maar er werden er nog veel meer bevestigd: 157, bijna 18%.Shekinah Samaya-Thomas, die iets meer dan een mijl van AB&I Foundry woont, zei dat ze de geur vaak rook, maar stopte met het indienen van klachten omdat ze niet kon garanderen dat ze aanwezig was toen de inspecteur arriveerde.Als ze had geweten dat het proces was bijgewerkt, zou ze niet zijn gestopt met indienen, zei ze.Volgens het oude proces zei Samaya-Thomas dat ze tussen de 20 minuten en vier uur zou wachten tot er een inspecteur kwam."Je moet aanwezig kunnen zijn, alles stoppen, met ze praten, en de geur moet nog steeds aanwezig zijn, wat met draaiende wind zelden is", zei ze.BAAQMD zei dat zijn inspecteurs proberen binnen 30 minuten te reageren, maar de reactietijden variëren vanwege het verkeer, de beschikbaarheid van de inspecteurs en andere factoren.Jasmine Gonzalez, die in 2021 bijna twee dozijn klachten indiende, was ook niet op de hoogte van de verandering.Om het te verifiëren, vroeg ze tijdens een klachtoproep van 5 mei of ze aanwezig moest zijn om haar klacht te bevestigen.De telefoniste was niet zeker, zei ze.De inspecteur die arriveerde om de klacht te onderzoeken, was ook niet zeker over hoe het nieuwe beleid werkte, volgens Gonzalez, en bood aan om "het na te lezen" en op te volgen.Gonzalez' klacht werd niet bevestigd omdat de geur was verdwenen tegen de tijd dat de inspecteur arriveerde.Ze zei dat ze het weer opmerkte - een duidelijke geur van verbrand rubber - maar omdat het beleid nog steeds maar één klacht per dag toestaat, kon ze er niets aan doen.Gonzalez zei dat van de ongeveer twintig klachten die ze in 2021 deed, er slechts drie werden bevestigd.Als een klacht wordt bevestigd, bepaalt de inspecteur of er sprake is van een overtreding.Volgens het beleid van BAAQMD wordt een kennisgeving van overtreding uitgegeven wanneer de inspecteur niet-naleving ontdekt of vaststelt dat de klacht een openbare overlast vormt, wat betekent dat het "het comfort, de rust, de gezondheid of de veiligheid van dergelijke personen of het publiek in gevaar brengt".BAAQMD heeft in 2021 10 openbare overlastovertredingen uitgevaardigd, waarvan er acht nog hangende zijn, waaronder één tegen AB&I.Overtreders kunnen worden beboet en moeten corrigerende maatregelen nemen en stappen voor mitigatie identificeren.In 2021 heeft het Air District 658 overtredingen uitgevaardigd en $ 4,2 miljoen aan boetes geïnd.Volgens een BAAQMD-woordvoerder: "Inspecteurs van het Air District hebben AB&I routinematig geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze aan de voorschriften blijven voldoen en zullen NOV's blijven afgeven als geuren worden uitgestoten en niet worden gecorrigeerd."De geur blijft een probleem voor inwoners van East Oakland, waardoor ze twijfelen aan de effectiviteit van overtredingen van openbare overlast.Gonzalez zei dat inspecteurs haar in het verleden regelmatig vertelden dat de geur die bij de gieterij hoort niet giftig was.Gevraagd door Oakland North of de geur giftig was, zei het Air District "niet noodzakelijkerwijs", eraan toevoegend dat inspecteurs niet in staat zijn om specifieke verbindingen in de geur te identificeren vanwege instrumentbeperkingen.Verwijzend naar het klachtenproces zei Gonzalez: "Ik denk dat het een stuk beter zou kunnen, vooral gezien het feit dat de recente beoordeling van de gezondheidsrisico's heeft aangetoond dat AB&I echt gevaarlijke chemicaliën in de gemeenschap heeft uitgestoten."In april bracht BAAQMD een ontwerp van gezondheidsrisicobeoordeling van de gieterij uit, waarin werd gemeld dat het kankerrisico voor de werknemers in de fabriek vier keer hoger was dan de normen van het luchtdistrict, en voor de gemeenschap twee keer zo hoog als gevolg van de uitstoot van de kankerverwekkend zeswaardig chroom en andere chemicaliën."Ik heb gewoon het gevoel dat ze ons niet hebben beschermd", zei Gonzalez.In december daagde een in Oakland gevestigde milieugroep AB&I voor de rechter, en in februari klaagde Californië het bedrijf ook aan omdat het naar verluidt buitensporige hoeveelheden zeswaardig chroom in de lucht van East Oakland had uitgestoten.In maart kondigde de gieterij aan dat ze haar activiteiten in Oakland stopzet, ongeveer 200 werknemers ontslaat en verhuist naar een bestaande fabriek in Tyler, Texas.Suma Peesapati, de milieurechtvaardigheids- en gemeenschapsbetrokkenheidsfunctionaris van het Air District, benadrukte hoe het bureau gemeenschappen betrekt die worden getroffen door luchtvervuiling.Het heeft onlangs de Community Advisory Council opgericht, een interregionaal orgaan dat bestaat uit 17 inwoners van de Bay Area, waaronder jongeren en milieuactivisten, die in getroffen gemeenschappen wonen.De raad zal adviseren en overleggen met de raad van bestuur en de executive officer, gebruikmakend van hun ervaringen om het beleid te beïnvloeden.Bovendien werd East Oakland onlangs aangewezen als prioritaire gemeenschap op grond van een wet uit 2017 om de participatie van de gemeenschap te bevorderen bij het aanpakken van de onevenredige gevolgen van luchtvervuiling.Peesapati, een advocaat die ooit groepen vertegenwoordigde die strijden voor veranderingen in het Air District, erkende dat er meer moet worden gedaan om de luchtvervuiling in de Bay Area adequaat aan te pakken."De handhavingsreactie van alle instanties is traag geweest, en dus zijn de zorgen van de gemeenschap legitiem", zei ze."We hadden het beter moeten doen en we moeten het beter doen."In andere delen van de Bay Area hebben bewoners met soortgelijke obstakels te maken gehad.Janice Schroeder, een inwoner van West Berkeley, diende bijna 40 jaar klachten in bij het Air District in verband met een geur in verband met Pacific Steel Casting, een staalfabriek in West Berkeley die in 2018 werd gesloten. Ze zei dat de geur haar hoofdpijn, misselijkheid en beklemd gevoel op haar borst, en dat ze bezorgd blijft over de mogelijke toxiciteit van geuremissies van industriële installaties."Het inademen van deze geuren/deeltjes heeft invloed op mijn gezondheid, de gezondheid van andere mensen, vooral zwangere mensen, zuigelingen, kinderen en andere levende wezens," zei Schroeder."Wat is de cumulatieve impact van blootstelling aan meerdere bronnen van giftige stoffen?"Ze was lid van de basisgroep Neighbours for Clean Air van 1981 tot 2005, die veranderde in de West Berkeley Alliance for Clean Air and Safe Jobs, een netwerk van buren, bedrijven en organisaties die werken aan het behoud van veilige banen en het voorkomen van luchtvervuiling.Ze zei dat het Air District niet genoeg outreach doet om inwoners van Bay Area te informeren over wat ze moeten doen als ze luchtvervuiling ervaren.Het Air District informeerde het publiek over de beleidsupdate van april 2021 door in augustus een "e-mailexplosie" te sturen naar degenen die zich hadden aangemeld voor de What's New at the Air District-nieuwsbrief.Het nieuwe beleid staat op de website vermeld, samen met links naar openbare bijeenkomsten over maatschappelijke zorgen."We leven in een gemeenschap met mensen die misschien geen toegang hebben tot internet of misschien niet weten hoe ze op die manier informatie kunnen vinden," merkte Gonzales op."Zelfs een simpele mailing naar ons over hoe je betrokken kunt raken en hoe je je kunt engageren, zou echt zinvol zijn."Veel inwoners van de Bay Area zeiden dat ze zich hopeloos voelen als ze alleen klachten indienen, dus leden van de gemeenschap uit East Oakland en Richmond hebben zich gemobiliseerd om vervuiling op basisniveau te bestrijden.Marisol Cantú coördineert een tekstthread met inwoners van Richmond.Als er een affakkeling plaatsvindt van de Richmond Chevron-raffinaderij, stelt ze de groep op de hoogte en moedigt ze iedereen aan om een ​​klacht in te dienen.Bewoners hebben geconstateerd dat hoe meer mensen bellen, hoe groter de kans dat een inspecteur komt opdagen en de klacht bevestigt.Gonzalez startte een soortgelijke tekstthread in East Oakland.Ze zei dat het haar manier is om een ​​gemeenschapsbeweging op te bouwen om BAAQMD verantwoordelijk te houden."We zijn klein, maar we zijn een machtige groep," zei ze.Cantú zei dat de gemeenschap dergelijke maatregelen niet zou moeten nemen."We zouden deze incidenten niet moeten hebben en we zouden niet de verantwoordelijkheid moeten voelen om ze te melden", zei ze."Als leden van de gemeenschap zou het niet aan ons moeten zijn om ons te beschermen."Oakland heeft miljoenen uitgegeven aan het bestrijden van de succesvolle rechtszaak van de voormalige politiechef. Oakland Council beperkt huurverhogingen voor veel huurdersJe moet ingelogd zijn om een ​​reactie te plaatsen.Oakland North verwelkomt opmerkingen van onze lezers, maar we vragen gebruikers om alle discussies beschaafd en on-topic te houden.Opmerkingen worden automatisch geplaatst zonder beoordeling door onze medewerkers, maar we behouden ons het recht voor om lasterlijk materiaal, een persoonlijke aanval of spam te verwijderen.We verzoeken de commentatoren consequent dezelfde inlognaam te gebruiken.Opmerkingen van dezelfde gebruiker die onder meerdere aliassen zijn geplaatst, kunnen worden verwijderd.Oakland North aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die op de site zijn geplaatst en er wordt geen goedkeuring geïmpliceerd;commentatoren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.Oakland North is een online nieuwsdienst die wordt geproduceerd door studenten van de UC Berkeley Graduate School of Journalism en die betrekking heeft op Oakland, Californië.Onze doelen zijn om de lokale berichtgeving te verbeteren, te innoveren met digitale media en naar u te luisteren - over de problemen die u bezighouden en de berichtgeving die u graag zou zien in uw gemeenschap.Stuur nieuwstips naar: oaklandnorthstaff@gmail.com.University of California North Gate Hall Berkeley, CAOakland North is een online nieuwsdienst die wordt geproduceerd door de UC Berkeley Graduate School of Journalism voor en over de inwoners van Oakland, Californië.Ons doel is om professionele en boeiende journalistiek te produceren die nuttig is voor de burgers van de stad.© 2022 UC Regenten.Alle rechten voorbehouden.